Chuyên mục: Thiết bị cảnh quan

Thiết bị cảnh quan là những thành phần không thể thiếu trong khu vườn hay một dự án cảnh quan.Ngoài cây xanh thiết bị cảnh quan sẽ mang lại giá trị sử dụng cao cho khu vườn và dự án cảnh quan của bạn. SalalaGreen cung cấp các thiết bị cảnh quan để hoàn thiện các dự án cảnh quan hay một khu vườn bao gồm:

Cung cấp và thi công lắp đặt các loại đèn sân vườn. Lắp đặt và vận hành hệ thống tưới tự động. Cung cấp các loại bàn ghế sân vườn. Cung cấp và thi công các loại tranh tượng sân vườn. Cung cấp các vật liệu sân vườn

Một khu vườn sẽ đẹp hơn nếu có vật liệu đẹp, tranh tượng trang trí, ánh sáng để khu vườn có thể sử dụng vào buổi tới. Hệ thống tưới tự động sẽ đảm bảo cho cây cối sinh trưởng tốt hơn.