Cảnh quan dự án Samsung electronics Bắc Ninh

Cảnh quan dự án Samsung

Cảnh quan dự án Samsung electronics Bắc Ninh

Dự án: Thi công Cảnh quan dự án Samsung electronics Bắc Ninh

Năm thi công: 2014

Hạng mục: Cảnh quan sân vườn.

Các hạng mục công việc bao gồm cung cấp đất màu, san lấp, lát đường dạo, trồng cây, chăm sóc sân vườn.

Các hình ảnh thi công sân vườn và hoàn thiện:

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

 

Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh
Thi công cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh

Một số hình ảnh hoàn thiện:

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

 

Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công
Cảnh quan nhà máy Samsung Bắc Ninh sau 1 năm thi công

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN THI CÔNG CẢNH QUAN <<<TẠI ĐÂY>>>

Quý khách hàng có nhu cầu thi công cảnh quan dự án xin liên hệ số hotline: 0886 259 759 hoặc 0968 239 826

Trân trọng cảm ơn!

Author: Admin

2 thoughts on “Cảnh quan dự án Samsung electronics Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.