Thi Công cảnh quan đô thị Huyndai Hillstate – SalalaGreen

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

Thi công cảnh quan đô thị

Dự án : Thi Công cảnh quan khu đô thị Huyndai Hillstate

Năm thực hiện: 2014

Hạng mục: Cảnh quan sân vườn

Các công việc chính bao gồm: Cung cấp đất màu, cây, hoa thảm, cỏ. Thi công san lấp, lát đường, trồng cây , trồng hoa.

 

Một số hình ảnh thi công:

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate
Thi công cảnh quan Huyndai Hillstate

 

Một số hình ảnh hoàn thiện:

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

 

Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công
Cảnh quan Huyndai Hillstate sau khi thi công

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN THI CÔNG CẢNH QUAN <<<TẠI ĐÂY>>>

Quý khách hàng có nhu cầu thi công cảnh quan dự án xin liên hệ số hotline: 0886 259 759 hoặc 0968 239 826

Trân trọng cảm ơn!

 

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *