Cây thiên tuế

cây thiên tuế trồng biệt thự
cây thiên tuế trồng biệt thự
cây thiên tuế
Cây thiên tuế trồng biệt thự
Cây thiên tuế là dạng cây thân cột sống lâu năm. Cây thuộc dạng lá kim, tốc độ sinh trưởng chậm, một năm ra được 20-25 lá

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.