Cây trầu Bà Thanh Xuân

Philodendron bipinnatifidum.
Philodendron bipinnatifidum.
Tên thông thường: Cây trầu Bà Thanh Xuân
Tên khoa học: Philodendron bipinnatifidum.

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *