Cây đại trắng trồng công trình

Cây hoa đại trắng
Cây hoa đại trắng
Cây đại là cây bóng mát lâu năm, có hoa màu trắng, cây có nhựa mủ, dáng thân cổ kính
Cây hoa đại trắng
Cây hoa đại trắng

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *