Cây trầu bà cửa sổ

Monstera obliqua var.expilata
Monstera obliqua var.expilata
Tên thông thường: Cây trầu bà cửa sổ
Tên Khoa học: Monstera obliqua var.expilata

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *