Cây trầu bà đế vương xanh

Philodendron Imperial Green
Philodendron Imperial Green
Tên thông thường: Cây trầu bà đế vương xanh
Tên khoa học: Philodendron Imperial Green

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *