Cây trầu bà đế vương tím

Philodendron sp
Philodendron sp
Tên thông thương: Cây trầu bà đế vương tím
Tên khoa học: Philodendron sp

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *