Cây Cau Bẹ Đỏ

Chậu cau bẹ đỏ
Chậu cau bẹ đỏ
Cau bẹ đỏ được dùng trong trang trí nội thất, thân có màu đỏ đẹp

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *